Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Remetre en cada trimestre de cada any natural, des de la data d'autorització de la posada en servei, una certificació trimestral d'aquelles estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades -telefonia mòbil 5G amb autorització per a la posada en servei, ratificant que, durant el trimestre en consideració, han respectat els límits d'exposició a emissions radioelèctriques, establerts en l'annex II del reglament aprovat pel Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, aplicant el procediment per a la realització de mesures de nivells d'emissió de l'Ordre CTE 23/2002, d'11 de gener.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Ley 9/2014 de 9 de mayo (BOE 10/05/2014)

General de Telecomunicaciones

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero (BOE 08/03/2017)

Por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre (BOE 29/09/2001)

Por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Orden CTE/23/2002, de 11 de enero (BOE 12/01/2002)

Por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones

L'accés al procediment relatiu a Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades està restringit a persones habilitades pels titulars d'ús del domini públic radioelèctric. Si un titular requereix habilitar accés a una persona, pot posar-se en contacte amb la Sotsdirecció General d'Inspecció de les Telecomunicacions en el correu electrònic SGIT-secretaria@economia.gob.es

Accés al procediment

Certificat digital

Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades - telefonia mòbil 5G

Accés al procediment amb certificat digital

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació de la certificació trimestral

Esquema XSD per a certificacions trimestrals de T 5G [XSD] [26 KB]

Validacions en la presentació de certificacions trimestrals de T 5G [PDF] [983 KB]

Certificació de Nivells d'Exposició Radioelèctrica [ZIP] [151 KB]

Manual d'usuari per a la presentació telemàtica de certificacions trimestrals [PDF] [26.6 MB] d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades – telefonia mòbil 5G

Cl@ve

Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades - telefonia mòbil 5G

Accés al procediment amb clau

Informació addicional

Solicitud de información por correo electrónico SGIT-secretaria@economia.gob.es

Área de interés de certificaciones trimestrales de estaciones radioeléctricas 5G en la web del Ministerio

Otros procedimientos relacionados

Autorización para la puesta en servicio de estaciones radioeléctricas

Aprobación del proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas

Certificaciones anuales de niveles de exposición radioeléctrica de estaciones de radiocomunicaciones

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2279973
Estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil 5G) – Certificacions trimestrals de nivells d'exposició radioelèctrica

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario