Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Pagament de taxes de Telecomunicacions. Model 790
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve Accés lliure
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Ordenació de les Telecomunicacions
Tema
Taxes

Regulador

Resolucion de 15 de novembre de 2006 (BOE 25-11-2006)

Per la qual s'estableix l'aplicacion del procediment per la presentacion de l'autoliquidacion i les condicions per al pagament per via telematica de les taxes de telecomunicacions establertes en l'annex I, apartat 4 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.

Accés al procediment

Certificat digital

Acceso al procedimiento con certificado digital: Generar el Modelo 790 de Tasas de Telecomunicaciones y realizar el pago.

Consulta de solicitudes pagos telemáticos del Modelo 790 realizados con certificado digital

Puede comprobar que el pago se ha realizado y registrado correctamente Agencia Tributaria.

Ayuda para cumplimentar la solicitud

Instrucciones previas del procedimiento [PDF] [1.277 KB]

Manual de usuario de procedimiento pago de tasas de Telecomunicaciones. Modelo 790 [PDF] [1307 KB]

Requisitos técnicos para la firma electrónica

Cl@ve

Generar el Model 790 de Taxes de Telecomunicacions i realitzar el pagament

Consulta de sol·licituds pagaments telemàtics del Model 790 realitzats amb Cl@ve

Accés lliure

Accés al procediment: Generar el Model 790 de Taxes de Telecomunicacions

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Instruccions prèvies del procediment [PDF] [1.277 KB]

Informació addicional

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 993194
Pagament de taxes de Telecomunicacions