Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Servei perquè les AAPP puguin aportar els enllaços de les web en les quals descriuen els procediments i llicències aplicables al desplegament de xarxes de comunicacions electronicas.
Mode d'accés
Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Operadors de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Xarxes i Operadors de Telecomunicacions

Regulador

Reial decret 330/2016, de 9 de maig,  (BOE 15/09/20169)

 relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electronicas d'alta velocitat.

Accés al procediment

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 215675
Punt d'Informacion Unico per a operadors de comunicacions electronicas, relatiu a infraestructures d'obra civil i informacion sobre permisos, llicències i altres procediments.