Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa
Diziplina prozedura Espediente Zerbitzua hornitzaileak at instituído, 59/2003 Legearen xedapen 19 de diciembre, sinadura elektronikoa ez betetzeagatik
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial - E05069501
Zuzendaritza Nagusia
Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial - EA0046147
Kudeaketa Unitatea
S.G. para la Sociedad Digital - EA0042669
gaia
Zigorrak

Araudia

1999 / / ( / ee europako parlamentua eta Kontseilua ("[PDF] [129 Kb]

1999ko abenduaren 13koa, sinadura elektronikoaren erkidego-esparrua ezartzen duena

56 / 2007 Legea, abenduaren 28koa, informazioaren gizartea sustatzeko neurriei (BOE 29 / 2007 / 12)

59 / 2003 Legea, abenduaren 19koa, sinadura elektronikoa (BOE 29 / 2003 / 12)

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Sartu al prozedura ziurtagiri digitalarekin

Cl@ve

Informazio osagarria

Informazio eskaera hori posta elektronikoa

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 990985
Procedimiento sancionador por infracciones de los preceptos del Reglamento (UE) Nº 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza, así como de la Ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza