Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Recoñecer como unha asociación de radio afeccionados para as asociacións legalmente constituídas e rexistradas no Catastro de Asociacións, cuxo obxectivo para a radio amateur e estamos comprometidos en facer cumprir a lexislación sobre o tema.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. Organización de telecomunicacións
Tema
Certificacións e declaracións

Regulamentaria

Orde IET1311/, de 9 de Xullo, (BOE 12/07/13)

pola que se aproba o Regulamento de uso do dominio publico radioelectrico por radioaficionados.(Articulo 18 do citado Regulamento).

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

O solicitante debera achegar:

  • Estatutos da asociacion.
  • Resolucion de inscripcion no Rexistro Nacional de Asociacións ou no Rexistro de Asociacións da Comunidade Autonoma correspondente.
  • Copia do N.I.F. da asociacion. 

Solicitude de Recoñecemento como Asociacion de Radioaficionados

Manuais de configuracion do navegador para a firma electronica

Requisitos de configuracion da Applet de Firma [PDF] [740 KB]

Requisitos xerais de configuracion do Almacen de Certificados [PDF] [1502 KB]

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991003
Recoñecemento de asociacións de radioaficionados.