Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa

Irratiko teknikaria proiektu berria onartu eta horren ondorioz instalazioa egiteko baimena estazioa, eskatu edo aldatzea.

Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Telekomunikazioen estatu idazkaritza eta azpiegitura Digitalak - E05069801
Zuzendaritza Nagusia
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Kudeaketa Unitatea
S.G. Espektro Irrati-elektrikoa urteko plangintza eta kudeaketa - EA0027929
gaia
Espektro Erradioelektriko

Araudia

Real Decreto 579/2019, de 11 de octubre (BOE 15/10/2019)

por el que se regula la concesión directa de subvenciones a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital)

Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 10/05/2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero (BOE 08/03/2017)

por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio (BOE 25/06/2019)

por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.

Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre (BOE 18/09/2006)

por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con modulación de frecuencia.

Real Decreto 439/2004 de 12 de marzo (BOE 08/04/2004)

por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre (BOE 29/09/2001)

por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio (BOE 26/07/1999)

por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la radiodifusión sonora digital terrestre.

Real Decreto 765/1993, de 21 de mayo (BOE 11/06/1993)

por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas medias (hectométricas).

Real Decreto 1273/1992, de 23 de octubre (BOE 01/12/1992)

por el que se regula el otorgamiento de concesiones y la asignación de frecuencias para la explotación del servicio público de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con modulación de frecuencia por las Corporaciones Locales.

Orden CTE/23/2002, de 11 de enero (BOE 12/01/2002)

por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.

Tratamiento de datos personales [PDF] [502 KB]

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Generales

Formulario de consulta de solicitudes presentadas de aprobación de proyectos de nueva estación, modificación y remisión de información adicional y solicitud de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva (APSCS) de estaciones de radiodifusión

Manual de usuario para la consulta de solicitudes presentadas de proyectos de nueva estación, modificación y remisión de información adicional y solicitud de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva (APSCS) de estaciones de radiodifusión [PDF] [943 KB]

Gestión de usuarios habilitados para visar (colegios profesionales)

Comprobación de datos de municipio

Solicitud de ayudas para radiodifusores públicos para simulcast (segundo dividendo digital)

Aprobar un proyecto técnico de estación de radiodifusión y la consecuente autorización para efectuar la instalación, o solicitar su modificación

Formulario de solicitud de presentación de proyectos de nueva estación, modificación y remisión de información adicional y solicitud de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión

Manual de usuario del formulario de solicitud de presentación de proyectos de nueva estación, modificación y remisión de información adicional y solicitud de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión [PDF] [1438 KB]

Formulario de solicitudes de subsanación o mejora de la solicitud de estaciones de radiodifusión

Manual de usuario para presentar solicitudes de subsanación o mejora de la solicitud de estaciones de radiodifusión [PDF] [1096 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación del proyecto

GenXML: Herramienta para la generación de los ficheros XML de proyectos técnicos

Esquema XSD para la presentación de proyectos [XSD] [44 KB]

Validaciones asociadas con la presentación telemática de proyectos técnicos de estaciones de radiodifusión sonora y de televisión [PDF] [827 KB]

Manual de usuario de la herramienta GenXML para la generación de ficheros XML de proyectos técnicos [PDF] [5,66 MB]

Consulta de expedientes de estación que deben presentarse mediante los procedimientos telemáticos de Modificación o Información/Documentación Adicional

Manual de usuario de la consulta del tipo de tramitación de estaciones de radiodifusión [PDF] [583 KB]

Consulta de expedientes de titular de Radiodifusión

Manual de usuario de la consulta de titulares de radiodifusión [PDF] [576 KB]

Cl@ve

Estazio berriko proiektuak onartzeko, informazio gehigarria aldatzeko eta bidaltzeko aurkeztutako eskabideak kontsultatzeko formularioa eta irrati-difusioko estazioak ordezko ziurtagiriarekin (APSCS) zerbitzuan jartzeko baimen-eskaera

Ikus-onesteko gaitutako erabiltzaileen kudeaketa (elkargo profesionalak)

Irrati-difusioko estazioaren proiektu tekniko bat eta horri dagokion baimena onartzea instalazioa egiteko, edo hura aldatzeko eskatzea

Estazio berriko proiektuak aurkezteko, informazio gehigarria aldatzeko eta bidaltzeko eskaera-inprimakia eta irrati-difusioko estazioen ordezko ziurtagiriarekin zerbitzuan jartzeko baimen-eskaera

Irrati-difusioko estazioen eskaera zuzentzeko edo hobetzeko eskabideen formularioa

Informazio osagarria

Irrati-difusioko estazioei buruzko informazio gehiago

Estazio erradioelektrikoak seinaleztatzeko eta hesitzeko gida [pdf] [838 Kb]

Autosinadura: XML dokumentua sinatzeko tresna

Validerako sarbidea: (dokumentu elektronikoak sinatzeko eta baliozkotzeko tresnak)

Sinadura elektronikorako baldintza teknikoak

Lotutako beste prozedura batzuk

Estazio erradioelektrikoak zerbitzuan jartzeko baimena

Irrati-komunikazioetako estazioetako esposizio erradioelektrikoaren mailen urteko ziurtagiriak aurkeztea

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 151130
Proiektu teknikoa onartu eta, ondorioz, instalazioa egiteko baimena radiodifusion estazioa, aldaketa bera (edo