Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa
  • Proiektu teknikoa onesteko edo aldatzeko eskatu eta horren ondorioz instalazioa egiteko baimena geltokia (A motako ziurtagiria).
  • Baimena eskatzeko gune bat ezabatzeko.
  • Eskakizunei erantzun zuzen (XML eskemak zuzentzea).
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala
Kudeaketa Zentroa
Telekomunikazioen estatu idazkaritza eta azpiegitura Digitalak - E05069801
Zuzendaritza Nagusia
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Kudeaketa Unitatea
S.G. Espektro Irrati-elektrikoa urteko plangintza eta kudeaketa - EA0027929
gaia
Espektro Erradioelektriko

Araudia

2004Ko maiatzaren 9/9 legea, telekomunikabideei buruzko orokorra (2014-05-10 BOE)

123/2007Ko Errege Dekretua, otsailaren 24koa (EHAA 2017/03/08)

Erabilerari buruzko erregelamendua onartzen duena (jabari publiko irrati-elektrikoa

1066/2001 Dekretua, irailaren 28koa (EHAA 2001-09-29)

Erregelamenduari (jabari publiko irrati-elektrikoa babesteko baldintzak ezartzen ditu, emisio irrati-elektrikoen mugak eta emisio irrati-elektrikoei aurre egiteko osasun-babesari buruzko neurriak.

CTE// 23) agindua, urtarrilaren 11koa (2002-01-12 BOE)

Baldintza batzuk ezartzen ditu azterketak eta ziurtagiriak aurkezteko operadoreek irrati-komunikazioko zerbitzuak.

[PDF] [135 KB] datu pertsonalen tratamendua

Atarian dauden pertsonak bakarrik sar daitezke operadoreek espektro irrati-elektrikoa plangintza eta kudeaketarako zuzendariordetza nagusiak onartutako urteko (SGPGER).

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Ziurtagiri digitalaren bidez sartzeko prozedura irudian: urteko txostenak eta ziurtagiriak aurkezteko estazio mugikorra.

A motako t ziurtagiriak egiteko eskema XSD [XSD] [] 31 KB

Datuak zuzentzeko neurriak [] eskema XSD XSD [] 19 KB

Eskabidea betetzeko laguntza

Erabiltzailearen eskuliburua eta ziurtagiriak telematikoki aurkezteko sistemaren Urteko Memoria aurkeztea, telefonia mugikorreko estazio [] [2662] KB

Informazioa Egituratu Gabeko Índice Gehigarri (PDF) (PDF, 215 KB. ziurtagiri mota [] [] estazioak

DOK. mota Gaitasun Profesionala egiaztatzeko Adierazpen estazio [] [] 40 KB

Gaitasun Profesionala egiaztatzeko adierazpen [] 7 A motako guneen ZDL [] KB

Urteko bolumena gainditu ez bada emisio-mailak adierazteko erreferentziako estazio horiek ziurtatzeko. DOCX [] [] 27 KB

Urteko bolumena gainditu ez bada emisio-mailak adierazteko erreferentziako estazioak A motako [] [ZDL ziurtatzeko 10] KB

XML eskema (A motako ziurtagiria baliozkotzeak [[512 KB PDF]] estazioak

Manual de usuario para presentar Proyectos de Femtoceldas de Telefonía Móvil [PDF] [1178].

Seinaleak eta hesia jartzeko gida PDF estazio irrati-elektrikoak [] [] 796 KB

Informazio osagarria

Tramite horri buruzko informazio gehiago.

Lotutako bestelako prozedurak

Estazio irrati-elektriko zerbitzuan jartzeko baimena

Estazio irrati-elektrikoa ziurtagiriak aurkeztea urtero irrati-komunikazioko esposizio-maila

Estazio irrati-elektriko esposizio-maila hiru hilean behin Ziurtagiriak aurkeztu irrati-komunikazioko 5G

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 993514
Onartu aldaketa bera (edo berria jartzeko proiektu teknikoa
S.I.A. kodea: 998862
Telefonia mugikorreko estazio bat ezabatzea