Notificaciones electrónicas

Permeten als ciutadans accedir a les notificacions i comunicacions que els remeti l'Administració Pública. El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme estableix les notificacions per mitjans electrònics segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les consultes de notificacions es fan a través de la consulta amb certificat digital del registre electrònic