Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa
  • Zerbitzu berriak eskatzea irrati-determinazioko, satelitea, lurraren satelite bidezko esplorazioa: ikerketa espaziala, edo, Irrati-Astronomiako zerbitzu finkoa, puntutik puntu anitzera.
  • Aldatzeko eskaera baimendutako Irrati-Sareak.
  • Zerbitzuan jartzeko baimen-eskaera Sare Irrati-elektrikoak.
  • Eskabidea zuzentzeko.
  • Eskaeran atzera egitea.
  • Alegazioak aurkez daitezen.
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala
Kudeaketa Zentroa
Telekomunikazioen estatu idazkaritza eta azpiegitura Digitalak - E05069801
Zuzendaritza Nagusia
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Kudeaketa Unitatea
S.G. Espektro Irrati-elektrikoa urteko plangintza eta kudeaketa - EA0027929
gaia
Espektro Erradioelektriko

Araudia

2004Ko maiatzaren 9 / 9 legea, telekomunikabideei buruzko orokorra (BOE 10-05-2014).

123 / 2007Ko Errege Dekretua, otsailaren 24koa (BOE 2007ko / 03 / 12)

Erabilerari buruzko araudia onesten duen urteko radioelectrico jabari publikoa.

1066 / 2001 Dekretua, irailaren 28koa (EHAA 29-09-2001)

Babes baldintzak ezartzen dituen araudia onartzen duena (radioelectrico jabari publikoa, emisio irrati-elektriko mugak eta emisio irrati-elektriko aurkako osasun babeserako neurriak.

Ebazpena, 2007ko maiatzaren 4an (12-05-2017 BOE)

Estatu idazkaritzak eta telekomunikazioen, informazioaren gizarteak dituen estazio irrati-elektriko motak zehazten du (ordezko aitorpen egintza horiek ziurtagiri teknikoa martxan jartzeko baimena eman aurretik.

Datu pertsonalen tratamendua [PDF] [503 KB]

 

JAKINARAZPENAK

Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez egingo da eskaera bidez interesdunaren beraren edo bere ordezkaria agerraldia behar bezala identifikatuta egongo da ministerioaren egoitza elektronikoaren (sarbidea ziurtagiri elektronikoarekin). Agertu behar da jakinarazpen horiek posta elektronikoaren bidez eskaeran.

Indarrean dagoen araudiaren arabera, zelako bada sartu gabe egutegiko hamar egun edukiari jakinarazpenik egin gabe, ulertuko da, baztertu egin izan dela eta horrekin, izapidea gauzatutzat joko da, prozedura jarraituz.

DATU PERTSONALAK

Araudiaren 13. Art.). (EB) 2016/679, europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27 (aurrerantzean IKUSIZ,), eta legearen 11. artikuluaren 3/2018 Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalen babesa eta Eskubideen bermea Digitalak, aditzera ematen da bidez emandako datu pertsonalak formulario hauek sartuko dira tratamendu “ Erregistro nazionala ” eta “ espektro Irrati-Maiztasun tasen Likidazioak kudeatzea; horren arduraduna da ”, plangintzaren eta bideak kudeatzeko zuzendariordetza nagusia, espektro irrati-elektrikoaren Kudeaketa, jabari publiko erradioelektrikoa erabiltzeko eskubideak ematea, proiektu teknikoak onartzea hainbat estazio irrati-tasa, espektro irrati-elektrikoaren erreserba-likidazioak eta emango ditu.

Datu pertsonalak aipatutako tratamenduen beharrezkoak dira plangintzaren eta bideak kudeatzeko zuzendariordetza nagusia, espektro irrati-elektrikoaren Kudeaketa egin ezin diren eginkizunak betetzeko, esleitu ezarritako legezko betebeharrak, honako lege honena: 9/2014 legea, maiatzaren 9koa, Telekomunikazioei buruzko orokorra. aurrean Duen eskubideaz baliatu ahal izango da datuen tratamenduaren erantzuleak.

Sartu aurretik, hau irakur jotzen inprimakiakdatu pertsonalen babesari buruzko informazio osagarriaInformacion_Adicional_RGPD_SGPGER_General.pdf [PDF] [473 KB]' target='_blank'>.

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Solicitud de nueva Red Radioeléctrica

Solicitud de modificación de Red Radioeléctrica

Solicitud de Recurso Órbita Espectro (ROE)

Solicitud de Autorización para la Puesta en Servicio de Redes Radioelectricas

Subsanación de la solicitud

Desistimiento de Solicitud de Red Radioeléctrica

Presentación de alegaciones

Pago de tasas de tramitación de Telecomunicaciones. Modelo 790

Modelo solicitud exención tasa [DOC] [165 KB]

Modelo solicitud exención tasa [ODT] [136 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [DOC] [163 KB]

Declaración no inhabilitación competencia profesional [ODT] [134 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud

Manual de solicitud electrónica de Dominio Público Radioeléctrico [PDF] [473 KB]

Guía para la instalación de la señalización y vallado de estaciones radioeléctricas [PDF][904 KB]

Requisitos Técnicos para la firma electrónica

Informazio osagarria

Buruzko informazioa eskuratzeko Zerbitzu-eskaerak

Informazio-eskaera posta elektronikoz:SGPGER@economia.gob.es

Honi buruzko informazio-eskaera egiteko eskabideak martxan jartzeko baimena; posta elektronikoz:SGIT@economia.gob.es

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 990984
Emakidak ematea, baimenak eta jabari publikoko lotzeak
S.I.A. kodea: 990987
Deuseztapena, lagapenak, baimenak eta jabari publikoko lotzeak
S.I.A. kodea: 990988
Baimenak berritzea, baimenak eta jabari publikoko lotzeak