Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Expedients sancionadors incoats a prestadors de serveis de certificació, per incompliment del que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial - E05069501
Direcció General
Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial - EA0046147
Unitat de Gestió
S.G. para la Sociedad Digital - EA0042669
Tema
Sancions

Regulador

Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell [PDF] [129 kb]

de 13 de desembre de 1999 per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electronica

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informacion (BOE 29/12/2007)

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electronica (BOE 29/12/2003)

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb certificat digital

Cl@ve

Informació addicional

Sol·licitud d'informacion per correu electronico

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 990985
Procedimiento sancionador por infracciones de los preceptos del Reglamento (UE) Nº 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza, así como de la Ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza