Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 990984
Atorgament de concessions, autoritzacions i afectacions demanials