Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Formulari a utilitzar en contestacion a requeriments que, en exercici de les seves funcions, dirigeixi als interessats la Subdireccion General d'Atencion a l'Usuari de Telecomunicacions.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions i Serveis Digitals
Tema
Certificacions i declaracions

Regulador

Accés al procediment

Certificat digital

Cumplimentacion del formulari en linea i envio telematico

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Requisits tecnicos per a la signatura electronica

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2891988
Contestación a requerimientos de información de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones