Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Permetre que una persona física o jurídica recuperi aquells ingressos indeguts en concepte de taxes gestionades per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Coordinación y Ejecución de Programas
Tema
Taxes

Regulador

Accés al procediment

Certificat digital

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 151710
Devolucion d'ingressos indeguts per taxes i preus publicos gestionats per la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informacion.