AutoFirma

AutoFirma é unha ferramenta de escritorio con interface gráfica que permite a execución de operacións de firma de ficheiros locais en contornas de escritorio (Windows, Linux e Mac OS X). Ofrece a posibilidade de realizar firmas de en calquera tipo de documento de forma sinxela.

Descargar a última versión dispoñible de AutoFirma

Pode ampliar información sobre esta e outras aplicacións dispoñibles no portal de firma electrónica.