AutoFirma

AutoFirma és una eina d'escriptori amb interfície gràfica que permet l'execució d'operacions de signatura de fitxers locals en entorns d'escriptori (Windows, Linux i Mac US X). Ofereix la possibilitat de realitzar signatures d'en qualsevol tipus de document de forma senzilla.

Descarregar l'última versió disponible d'AutoFirma

Pot ampliar informació sobre aquesta i altres aplicacions disponibles al portal de signatura electrònica.