Medios electrónicos de acceso

O acceso dos cidadáns a través de Internet aos Rexistros Electrónicos e notificacións electrónicas do Acceso cidadán a través de Internet a rexistros electrónicos e notificacións electrónicas do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital realizarase a través dunha navegador web que cumpra a especificación W3C HTML.4.01 ou superior, mediante un protocolo de comunicación HTTP 1.0 ou superior, debendo poder utilizar os servizos de rexistro e notificación telemática na súa canle de comunicación cos interesados cifrado simétrico de, polo menos, 128 bits.

Pode consultar a documentación de axuda en requisitos técnicos.

Para calquera aclaración técnica, pode poñerse en contacto coa páxina de información xeral do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

Instrucións de configuración de Firma

Configuración de Internet Explorer

Configuración de Mozilla Firefox

Cl@ve: Sistema de Identidade Electrónica para as Administracións

Sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Permite ao cidadán identificarse ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contrasinal) e tamén certificados electrónicos entre os que se inclúen o DNIe.

Pode ampliar información sobre as funcionalidades do sistema e a súa utilización no sitio web de Cl@ve

Ferramentas de visualización de ficheiros

Nas comunicacións e notificacións realizadas polo Ministerio utilízanse normalmente ficheiros en formato PDF (Portable Document Format). Para velos terá que ter instalado no seu PC un visualizador deste tipo de ficheiros, por exemplo Adobe Reader (gratuíto).

Outro tipo de ficheiro usado frecuentemente son os documentos asinados electronicamente en formato XAdES, que levan a extensión .xsig. Para visualizar estes ficheiros poderá descargar a utilidade Ecofirma .

Máquina Virtual Java

Para poder ler notificacións electrónicas e, en xeral, para calquera aplicación do Ministerio na que se requira utilizar a firma electrónica necesitará ter instalada no seu PC a Máquina Virtual de Java

Descarga da Máquina Virtual de Java