Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Este procedemento utilízase para estimar/desestimar as solicitudes presentadas polo operador do Servizo Universal sobre a compatibilidade coas obrigacións do servizo universal da oposicion do Concello á retirada de cabinas telefonicas na via publica
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de operadores de telecomunicacións e infraestruturas dixitais
Tema
Redes e operadores de telecomunicacións

Regulamentaria

B.O.E. numero 102 de 29 de abril de 2005

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións para a prestacion de servizos de comunicacións electronicas, o servizo universal e a proteccion dos usuarios.

B.O.E. numero 114 de 10 de maio de 2014

Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións.

B.O.E. numero 156 de 27 de xuño de 2014

Orde IET/1090/2014, de 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestacion dos servizos de comunicacións electronicas.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

O Operador debe achegar na solicitude os datos economicos relativos ao terminal e de prestacion de servizos no municipio.

Formulario para remision de informacion

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos tecnicos para a firma electronica

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 206174
Retirada de cabinas telefónicas púbicas