Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Os procesos disciplinarias instaurado a Provedores de Servizo de Certificación, por violación das disposicións da Lei 59/2003 de 19 de decembro, a sinatura electrónica
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial - E05069501
Dirección xeral
Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial - EA0046147
Unidade de Xestión
S.G. para la Sociedad Digital - EA0042669
Tema
Sancións

Regulamentaria

Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeo e do Consello [PDF] [129 Kb]

de 13 de decembro de 1999 pola que se establece un marco comunitario para a firma electronica

Lei 56/2007, de 28 de decembro, de Medidas de Impulso da Sociedade da Informacion (BOE 29/12/2007)

Lei 59/2003, de 19 de decembro, de firma electronica (BOE 29/12/2003)

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso ao procedemento con certificado dixital

Cl@ve

Información adicional

Solicitude de informacion por correo electronico

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 990985
Procedimiento sancionador por infracciones de los preceptos del Reglamento (UE) Nº 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza, así como de la Ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza