Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Servizo para a remisión de información detallada da cobertura da banda ancha proporcionada polos distintos operadores que contan con accesos de bandaancha en España
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de operadores de telecomunicacións e infraestruturas dixitais
Tema
Redes e operadores de telecomunicacións

Regulamentaria

Real Decreto 462/2015, de 5 de xuño (BOE 16-06-2015)

polo que se regulan instrumentos e procedementos de coordinacion entre diferentes Administracións Publicas en materia de axudas publicas dirixidas a favorecer o impulso da sociedade da informacion mediante o fomento da oferta e dispoñibilidade de redes de banda ancha.

 

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10-05-2014)

 

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220335
Recollida de informacion relacionada coa cobertura de Banda Ancha