Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Remision de solicitudes e escritos de caracter xeral relacionados con asuntos do Area de Numeracion, Encamiñamento e Denominacion da Subdireccion Xeral de Redes e Operadores de Telecomunicacións
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de operadores de telecomunicacións e infraestruturas dixitais
Tema
Redes e operadores de telecomunicacións

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 206521
Solicitude telematica de tipo xeral sobre asuntos de Numeracion, Encamiñamento e Denominacion