Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Coordinación y Ejecución de Programas
Tema
Taxes

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 2981561
Pago de tasas por reserva del dominio público radioeléctrico de uso privativo. Modelo 990