Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Formulario a utilizar en contestacion a requirimentos que, en exercicio das súas funcións, dirixa aos interesados a Subdireccion Xeral de Atencion ao Usuario de Telecomunicacións.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Atención ao Usuario de Telecomunicacións e Servizos Dixitais
Tema
Certificacións e declaracións

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Cumplimentacion do formulario en linea e envio telematico

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos tecnicos para a firma electronica

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 2891988
Contestación a requerimientos de información de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones