Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Permitir que unha persoa física ou xurídica recupere aqueles ingresos indebidos en concepto de taxas xestionadas pola Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Coordinación y Ejecución de Programas
Tema
Taxes

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 151710
Devolucion de ingresos indebidos por taxas e prezos publicos xestionados pola Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Informacion.