Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
  • Sol·licitar l'aprovació o modificació d'un projecte tècnic d'estació i la conseqüent autorització per efectuar la instal·lació (certificacions tipus A).
  • Sol·licitar la cancel·lació d'una estació autoritzada.
  • Respondre als requeriments d'esmena (esquemes XML d'esmena).
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero (BOE 08/03/2017)

Por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre ( BOE 29-09-2001)

Por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Orden CTE/23/2002, de 11 de enero (BOE 12-01-2002) 

Por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.

Tratamiento de datos personales [PDF] [135 KB]

El portal és d'accés restringit a les persones habilitades pels operadors autoritzats per la Sotsdirecció General de Planificació i Gestió de l'Espectre radioelèctric (SGPGER).

Accés al procediment

Certificat digital

Acceso al procedimiento con certificado digital: presentación de memorias y certificaciones anuales de estaciones de telefonía móvil.

Esquema XSD para certificaciones tipo A de TM [XSD][31 KB]

Esquema XSD para subsanación de datos de medidas [XSD][19 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud

Manual de usuario para la presentación telemática de Sistema de Presentación de Memorias y certificaciones Anuales de Estaciones de Telefonía Móvil [PDF] [2662 KB]

Índice de Información Adicional No Estructurada (PDF) para certificación de estaciones tipo A. [PDF][215 KB]

Declaración de Competencia Profesional para certificación de estaciones tipo A. [DOC][40 KB]

Declaración de Competencia Profesional para certificación de estaciones tipo A. [ODT][7 KB]

Declaración de No Superación de Niveles de Emisión fuera del volumen de Referencia para certificación de estaciones tipo A. [DOCX][27 KB]

Declaración de No Superación de Niveles de Emisión fuera del volumen de Referencia para certificación de estaciones tipo A. [ODT][10 KB]

Validaciones del esquema de certificación XML estaciones tipo A [PDF][512 KB]

Manual de usuario para presentar Proyectos de Femtoceldas de Telefonía Móvil [PDF] [1178].

Guía para la instalación de la señalización y vallado de estaciones radioeléctricas [PDF][839 KB]

Informació addicional

Informació addicional relativa a aquest tràmit.

Altres procediments relacionats

Autorització per a la Posada en Servei d'estacions radioelèctriques

Presentació de certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions

Presentació de Certificacions Trimestrals de nivells d'exposició radioelèctriques d'estacions de radiocomunicacions 5G

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 993514
Aprobacion per la instalacion d'un nou projecte tecnico o modificacion del
Codi S.I.A.: 998862
Cancelacion d'estacions de telefonia movil