Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Reconèixer com a associació de radioaficionats a les associacions legalment constituïdes i inscrites en els registres d'Associacions corresponents que tinguin com a objecte la radioafició i es comprometen a complir la legislació en aquesta matèria.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Ordenació de les Telecomunicacions
Tema
Certificacions i declaracions

Regulador

Ordre IET1311/, de 9 de Julio, (BOE 12/07/2013)

per la qual s'aprova el Reglament d'ús del domini publico radioelectrico per radioaficionats.(Articulo 18 del citat Reglament).

Accés al procediment

Certificat digital

El sol·licitant debera aportar:

  • Estatuts de l'asociacion.
  • Resolucion d'inscripcion en el Registre Nacional d'Associacions o en el Registre d'Associacions de la Comunitat Autonoma corresponent.
  • Còpia del N.I.F. de l'asociacion. 

Sol·licitud de Reconeixement com Asociacion de Radioaficionats

Manuals de configuracion del navegador per a la signatura electronica

Requisits de configuracion del miniaplicació de Signatura [PDF] [740 KB]

Requisits generals de configuracion de l'Almacen de Certificats [PDF] [1502 KB]

Informació addicional

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 991003
Reconeixement d'associacions de radioaficionats.