Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Presentació de la declaració responsable per a la inscripcion, modificacion de la inscripció, subsanacion d'anomalies i baixa en el Registre d'Empreses Instal ladores de Telecomunicació de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informacion. Exclusivament per a empreses instal ladores amb domicili fiscal fora de la Comunitat Autonoma de Catalunya.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Operadors de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Registre d'empreses instal · ladores de telecomunicació

Regulador

Reial decret 244/2010, de 5 de març (BOE 24/03/2010)

Pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'activitat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació.

Ordre ITC/1142/2010, de 29 d'abril (BOE 05/05/2010)

Pel qual es desenvolupa el Reglament regulador de l'activitat d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 244/2010, de 5 de març.

S'aconsella la utilització del navegador Internet Explorer per garantir el correcte funcionament de l'aplicació.

Accés al procediment

Certificat digital

Inscripción

Instrucciones previas para cumplimentar la declaración responsable de inscripción [PDF] [863 KB]

Acceso al formulario de inscripción y envío telemático

Modificación de la Inscripción

Instrucciones previas para cumplimentar la declaración responsable de modificación [PDF] [832 KB]

Acceso al formulario de modificación y envío telemático

Cancelación de la inscripción

Instrucciones previas para cumplimentar la solicitud de cancelación de inscripción [PDF] [862 KB]

Acceso al formulario de cancelación y envío telemático

Subsanación de anomalías/aportación de documentación

Instrucciones previas para cumplimentar la solicitud de subsanación de anomalías [PDF] [778 KB]

Acceso al formulario de subsanación y envío telemático

Solicitud de Certificación Registral

Instrucciones previas para cumplimentar la solicitud de certificación registral [PDF] [808 KB]

Acceso al formulario de solicitud de certificación y envío telemático

Consulta del estado de tramitación

Instrucciones previas [PDF] [711 KB]

Acceso a la consulta en el Registro electrónico

Declaración de continuidad en la actividad de instalación

Instrucciones previas [PDF] [415 KB]

Acceso al formulario de declaración de continuidad en la actividad

Procedimientos para realizar el pago de tasas

Acceso al pago telemático en la Sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Acceso a la generación del impreso de pago (para su pago posterior en la entidad financiera)

Nota: También puede realizar el pago telemático por medio de su banca por internet, si previamente ha generado el impreso de pago en el enlace anterior.

Ayuda para cumplimentar la solicitud

Requisitos técnicos para la firma electrónica

Manual de usuario del formulario de inscripción [PDF] [3824 KB]

Manual de usuario del formulario de modificación [PDF] [4065 KB]

Informació addicional

Per a qualsevol incidència relacionada amb la presentacion dels formularis, preguem contacti amb nosaltres en oficinavirtual@minetad.es aportant bolcat de pantalla descriptiu de la mateixa, indicacion del formulari concret utilitzat, informacion sobre el sistema operatiu utilitzat i qualsevol altra dada que consideri d'interes.

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 155038
Inscripcion en el Registre d'empreses Instal·ladores de Telecomunicacion