Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Remetre en el primer trimestre de cada any natural una certificació anual d'aquelles estacions radioelèctriques amb autorització per a la posada en servei, ratificant que, durant l'any anterior, han respectat els límits d'exposició a emissions radioelèctriques. La certificació anual pot ser de tres tipus (B, C o D), segons s'estableix en l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, per la qual s'estableixen condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - EA004272
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

​Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 10/05/2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero (BOE 08/03/2017)

Por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre (BOE 29/09/2001)

Por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Orden CTE/23/2002, de 11 de enero (BOE 12/01/2002)

Por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones

L'accés al procediment relatiu a Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades està restringit a persones habilitades pels titulars d'ús del domini públic radioelèctric. Si un titular requereix habilitar accés a una persona, pot posar-se en contacte amb la Sotsdirecció General d'Inspecció de les Telecomunicacions (SGIT-secretaria@economia.gob.es).

Accés al procediment

Certificat digital

Comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS)

Presentación de certificaciones anuales de estaciones de TM y LMDS

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación de la certificación anual

Esquemas XSD para certificaciones anuales tipo B, C y D de TM y LMDS [ZIP] [9 KB]

Validaciones en la presentación de certificaciones anuales de TM y LMDS [PDF] [1092 KB]

Certificación de Niveles de Exposición Radioeléctrica (es necesario incluirlo cuando se presente certificación tipo B o D) [ZIP] [142 KB]

Manual de usuario para la presentación telemática de certificaciones anuales de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas [PDF] [2667 KB]

Radiodifusión sonora y de televisión

Presentación de certificaciones anuales para estaciones de radiodifusión

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación de la certificación anual

Esquemas XSD para certificaciones anuales tipos B, C y D de radiodifusión [ZIP] [8 KB]

Validaciones en la presentación de certificaciones anuales de radiodifusión [PDF] [1072 KB]

Certificación de Niveles de Exposición Radioeléctrica (es necesario incluirlo cuando se presente certificaciones tipo B o D) [ZIP] [142 KB]

Manual para la presentación de certificaciones anuales de estaciones de radiodifusión [PDF][1,23 MB]

Otros servicios (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a multipunto) prestados mediante estaciones que formen parte de redes públicas

Presentación de certificaciones anuales para estaciones de otros servicios

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación de la certificación anual

Certificación de Niveles de Exposición Radioeléctrica (es necesario incluirlo cuando se presente certificación tipo B y D) [ZIP] [839 KB]

Cl@ve

Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS)

Presentació de certificacions anuals d'estacions de T i LMDS

Radiodifusió sonora i de televisió

Presentació de certificacions anuals per a estacions de radiodifusió

Altres serveis (radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, mòbil i fix de banda estreta, fix punt a multipunto) prestats mitjançant estacions que formin part de xarxes públiques

Presentació de certificacions anuals per a estacions d'altres serveis

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: SGIT-secretaria@economia.gob.es

Àrea d'interès de certificacions anuals d'estacions radioelèctriques a la web del Ministeri.

Altres procediments relacionats

Autorització per a la posada en servei d'estacions radioelèctriques

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de radiodifusió

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de de servei mòbil i fix de banda estreta

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, radiocomunicació per satèl·lit, fix punt a multipunto i altres serveis (com radiobúsqueda)

Certificacions trimestrals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions 5G

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 210021
Estacions de radiodifusió-Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)
Codi S.I.A.: 880166
Estacions de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, servei fix punt a multipunto, i altres -Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)
Codi S.I.A.: 998860
Estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS)-Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)