Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - EA004272
Tema
Espectre Radioelèctric

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 216084
Ús indegut del domini públic radioelèctric: servei de comunicacions per a posterior actuació tècnica