Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Remitir no primeiro trimestre de cada ano natural unha certificación anual daquelas estacións radioeléctricas con autorización para a posta en servizo, ratificando que, durante o ano anterior, respectaron os límites de exposición a emisións radioeléctricas. A certificación anual pode ser de tres tipos (B, C ou D), segundo establécese na Orde CTE/23/2002, de 11 de xaneiro, pola que se establecen condicións para a presentación de determinados estudos e certificacións por operadores de servizos de radiocomunicacións.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - EA004272
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

​Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 10/05/2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero (BOE 08/03/2017)

Por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre (BOE 29/09/2001)

Por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Orden CTE/23/2002, de 11 de enero (BOE 12/01/2002)

Por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones

O acceso ao procedemento relativo a Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas está restrinxido a persoas habilitadas polos titulares de uso do dominio público radioeléctrico. Se un titular require habilitar acceso a unha persoa, pode porse en contacto coa Subdirección Xeral de Inspección das Telecomunicacións (SGIT-secretaria@economia.gob.es).

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS)

Presentación de certificaciones anuales de estaciones de TM y LMDS

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación de la certificación anual

Esquemas XSD para certificaciones anuales tipo B, C y D de TM y LMDS [ZIP] [9 KB]

Validaciones en la presentación de certificaciones anuales de TM y LMDS [PDF] [1092 KB]

Certificación de Niveles de Exposición Radioeléctrica (es necesario incluirlo cuando se presente certificación tipo B o D) [ZIP] [142 KB]

Manual de usuario para la presentación telemática de certificaciones anuales de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas [PDF] [2667 KB]

Radiodifusión sonora y de televisión

Presentación de certificaciones anuales para estaciones de radiodifusión

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación de la certificación anual

Esquemas XSD para certificaciones anuales tipos B, C y D de radiodifusión [ZIP] [8 KB]

Validaciones en la presentación de certificaciones anuales de radiodifusión [PDF] [1072 KB]

Certificación de Niveles de Exposición Radioeléctrica (es necesario incluirlo cuando se presente certificaciones tipo B o D) [ZIP] [142 KB]

Manual para la presentación de certificaciones anuales de estaciones de radiodifusión [PDF][1,23 MB]

Otros servicios (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a multipunto) prestados mediante estaciones que formen parte de redes públicas

Presentación de certificaciones anuales para estaciones de otros servicios

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación de la certificación anual

Certificación de Niveles de Exposición Radioeléctrica (es necesario incluirlo cuando se presente certificación tipo B y D) [ZIP] [839 KB]

Cl@ve

Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS)

Presentación de certificacións anuais de estacións de TM e LMDS

Radiodifusión sonora e de televisión

Presentación de certificacións anuais para estacións de radiodifusión

Outros servizos (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móbil e fixo de banda estreita, fixo punto a multipunto) prestados mediante estacións que formen parte de redes públicas

Presentación de certificacións anuais para estacións doutros servizos

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: SGIT-secretaria@economia.gob.es

Área de interese de certificacións anuais de estacións radioeléctricas na web do Ministerio.

Outros procedementos relacionados

Autorización para a posta en servizo de estacións radioeléctricas

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de radiodifusión

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de de servizo móbil e fixo de banda estreita

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, radiocomunicación por satélite, fixo punto a multipunto e outros servizos (como radiobúsqueda)

Certificacións trimestrais de niveis de exposición radioeléctrica de estacións de radiocomunicacións 5G

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 210021
Estacións de radiodifusión-Certificacións anuais de niveis de exposición radioeléctrica (B, C e D)
Código S.I.A.: 880166
Estacións de redes de radiodeterminación, satélite, servizo fixo punto a multipunto, e outras -Certificacións anuais de niveis de exposición radioeléctrica (B, C e D)
Código S.I.A.: 998860
Estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS)-Certificacións anuais de niveis de exposición radioeléctrica (B, C e D)