Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Servizo para que as AAPP poidan achegar as ligazóns da web nas que describen os procedementos e licenzas aplicables ao despregamento de redes de comunicacións electronicas.
Modo de acceso
Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de operadores de telecomunicacións e infraestruturas dixitais
Tema
Redes e operadores de telecomunicacións

Regulamentaria

Real Decreto 330/2016, de 9 de maio,  (BOE 15/09/20169)

 relativo a medidas para reducir o custo do despregamento das redes de comunicacións electronicas de alta velocidade.

Acceso ao procedemento

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 215675
Punto de Informacion Unico para operadores de comunicacións electronicas, relativo a infraestruturas de obra civil e informacion sobre permisos, licenzas e outros procedementos.