Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Permitir que unha persoa fisica ou juridica realice as seguintes xestións en relacion co ingreso da taxa por reserva do dominio publico radioelectrico: - Solicitude do adiamento ou fraccionamento do ingreso da taxa en período voluntario. - Comunicacion de incidencias en relacion co ingreso da taxa
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Coordinación y Ejecución de Programas
Tema
Taxes

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 206144
Gestion do ingreso da taxa por reserva do Dominio Publico Radioelectrico