Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Remision de documentacion relativa a expedientes de vixilancia de mercado de equipos de telecomunicacion.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - EA004272
Tema
Equipos de telecomunicación

Regulamentaria

Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións.

Real Decreto 188/2016, de 6 de maio, (BOE 10-05- 2016),   polo que se aproba o Regulamento polo que se establecen os requisitos para a comercializacion, posta en servizo e uso de equipos radioelectricos, e regúlase o procedemento para a evaluacion da conformidade, a vixilancia do mercado e o regimen sancionador dos equipos de telecomunicacion.

Real Decreto 186/2016, de 6 de maio, polo que se regula a compatibilidade electromagnetica dos equipos electricos e electronicos.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Formulario para remision de informacion

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos tecnicos para a firma electronica

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 212872
Vixilancia de mercado de equipos de telecomunicacion