Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
  • Solicitude de informe previo á aprobacion de algun instrumento de planificacion territorial ou urbanistica que afecten o despregamento das redes publicas de comunicacións electronicas.
  • Solicitude de informe previo á adopcion de medidas ou resolucións de Administracións Publicas que impiden ou paralicen a instalacion de infraestruturas de redes de comunicacións electronicas.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de operadores de telecomunicacións e infraestruturas dixitais
Tema
Redes e operadores de telecomunicacións

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Instrucións previas [PDF] [739 KB]

Acceso ao formulario

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos técnicos para a firma electrónica

Información adicional

Para calquera incidencia relacionada coa presentacion dos formularios, rogamos contacte connosco en oficinavirtual@minetad.es, achegando envorcado de pantalla descritivo da mesma, indicacion do formulario concreto utilizado e informacion sobre o sistema operativo e calquera outro dato que considere de interes.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 206227
Urbanismo e despregamento de redes publicas de comunicacións electronicas: informe previo á aprobacion de instrumentos de planificacion territorial ou urbanistica