Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Economía de Accións Estratéxicas e dixitais Sociedade - TIC Grandes Proxectos
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial - E05069501
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
SG de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales
Tema
Subvencións, Bolsas y Premios

Regulamentaria

Resolucion de 9 de xullo de 2014, da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Informacion (BOE 14/07/2014)

Pola que se publica a convocatoria para a concesion de axudas a grandes proxectos de Tecnologias da Informacion e as Comunicacións no marco da Accion Estrategica de Economia e Sociedade Dixital, dentro do Plan de Investigacion Cientifica e Tecnica e de Innovacion 2013-2016.

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 202528
Accion Estrategica Economia e Sociedd Dixital (AEESD)