Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Autorizacion de uso temporal de equipos radioelectricos cuxa conformidade non fose avaliada.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - EA004272
Tema
Equipos de telecomunicación

Regulamentaria

Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións.

Real Decreto 188/2016, de 6 de maio, (BOE 10-05-2016) , polo que se aproba o Regulamento polo que se establecen os requisitos para a comercializacion, posta en servizo e uso de equipos radioelectricos, e regúlase o procedemento para a evaluacion da conformidade, a vixilancia do mercado e o regimen sancionador dos equipos de telecomunicacion.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Formulario para remision de informacion

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos tecnicos para a firma electronica

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 215027
Uso temporal de equipos radioeléctricos