Registre electrònic (estat de tramitació de l'expedient)

Com consultar el registre electrònic del Ministeri

L'estat de tramitació d'un expedient s'obté mitjançant la consulta al registre electrònic del Minister . Vostè disposa de diverses possibilitats per accedir a aquest registre electrònic:

acceso con certificadoAccés amb certificat digital

Si accedeix amb el seu certificat digital podrà veure tots els expedients que té en aquest Ministeri, així com totes les entrades que ha realitzat i totes les sortides que li ha enviat el Ministeri, incloent les notificacions electròniques pendents de llegir.

  • En cada expedient es mostren els seus estats de tramitació i es poden veure totes les entrades i sortides que conté.
  • En cada entrada es mostren els documents aportats i es pot descarregar un rebut del registre electrònic.
  • En cada sortida es mostren els documents remesos pel Ministeri i també es pot descarregar un rebut del registre electrònic. Si la sortida és una notificació electrònica, per llegir-la per primera vegada haurà de signar electrònicament que accepta rebre-la. Després d'aquesta acceptació podrà llegir-la com la resta de sortides.

La signatura electrònica requereix l'ús de la tecnologia Java, de manera que no podrà acceptar notificacions electròniques amb navegadors que no l'admeten com Google Chrome o Microsoft Edge.

Accés al registre electrònic amb certificat digital

acceso código expedienteAccés per codi d'expedient (usuari i contrasenya)

Qualsevol persona que conegui l'usuari i contrasenya assignat pel Ministeri a un expedient concret pot accedir a tot el seu contingut (estats de tramitació, entrades i sortides), excepte a les notificacions electròniques pendents d'acceptar.

A cada entrada o sortida d'aquest expedient es mostren els documents aportats o els remesos pel Ministeri, així com el rebut del registre. Però només poden llegir-se les notificacions electròniques que hagin estat prèviament acceptades amb la signatura electrònica del seu destinatari.

També poden assignar usuari i contrasenya només a una entrada o sortida concreta, sempre que no es tracti d'una sortida de tipus notificació electrònica.

Accés al registre electrònic per codi d'expedient

acceso con claveAccés mitjançant Cl@ve

Si vostè està registrat en Cl@ve, pot utilitzar els sistemes d'identificació Cl@ve PIN o Cl@ve permanent per accedir al registre i veure tots els expedients en els quals figura com a interessat, així com totes les entrades que ha realitzat i totes les sortides del Ministeri dirigides a vostè, excepte les notificacions electròniques pendents d'acceptar.

La identificació mitjançant Cl@ve és similar a l'accés amb certificat electrònic, llevat que no permet llegir notificacions electròniques que no hagin estat acceptades prèviament pel seu destinatari. Aquesta acceptació s'ha de fer com s'indica en Accés amb certificat digital.

Accés al registre electrònic mitjançant Cl@ve