Rexistro Electrónico (Estado do rexistro)

Como comprobar o rexistro electrónico do Ministerio

O estado de procesamento dun ficheiro é obtido por consulta ao prontuário electrónico do Ministerio. Ten varias opcións para acceder a este rexistro electrónico:

acceso con certificadoAcceso con certificado dixital

Se accede o seu certificado dixital, pode ver os arquivos que ten neste Ministerio, así como todas as entradas que fixo e toda a saída que enviou ao Ministerio, incluíndo as notificacións lidos electronicamente.

  • No seu caso, os seus estados de procesamento aparecen e podes ver todas as entradas e saídas que contén.
  • En cada entrada a documentación aparecen e podes baixar un recibo do rexistro electrónico.
  • En cada saída documentos presentados polo Ministerio preséntanse e tamén podes descargar un recibo do rexistro electrónico. A saída é unha notificación electrónica para lelo por primeira vez, ten que asinar electronicamente aceptar a recepción. Tras esa aceptación se pode ler como as outras saídas.

A sinatura electrónica require o uso da tecnoloxía Java, entón non pode aceptar notificacións electrónicas con navegadores que non soportan como Google Chrome ou Microsoft Borde.

O acceso a rexistros electrónicos con certificado dixital

acceso código expedienteCódigo de acceso do ficheiro (nome de usuario e contrasinal)

Calquera persoa que saiba o nome de usuario e contrasinal atribuída polo Ministerio para un arquivo específico pode acceder todo o contido (procesamento estados, entradas e saídas), excepto a aceptar notificacións electrónicas pendentes.

En cada entrada ou saída do proceso ou os documentos presentados polo Ministerio son presentados, así como a recepción da inscrición. Pero só pode ler notificacións electrónicas previamente aceptados sinatura electrónica do destinatario.

Eles poden asignar usuario e contrasinal só a unha entrada ou saída específica, sempre que non implica unha saída de tipo de notificación electrónica.

O acceso a rexistros electrónicos por arquivo de código

acceso con claveAcceso mediante Cl@ve

Se está rexistrado con Cl@ve, pode utilizar os sistemas de identificación Cl@ve PIN ou Cl@ve permanente para acceder ao rexistro para ver todos os rexistros no conxunto afectados, así como todas as entradas que fixo e todo saídas Ministerio dirixida a vostede, excepto a aceptar notificacións electrónicas pendentes.

Identificación por Cl@ve é semellante para acceder e-mail, excepto certificado non ten permisos de lectura notificacións electrónicas que non teñan sido previamente aceptados polo beneficiario. Esa aceptación debe ser feita como se mostra na certificado dixital Access.

O acceso a rexistros electrónicos por Cl@ve