Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Presentació de documentació relativa a Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICTs)
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Operadors de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

Regulador

Reial decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer (BOE 28/02/1998)

sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.

Reial decret 346/2011, d'11 de març (BOE 01/04/2011)

pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions.

Reial decret 391/2019, de 21 de juny (BOE 25/06/2019)

pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del segon dividend digital.

Ordre ITC 1644/2011, de 10 de juny (BOE 16/06/2011)

per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, aprovat pel Reial decret 346/2011, d'11 de març.

Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre (BOE 03/10/2019) 

per la qual es regulen les característiques de reacció al foc dels cables de telecomunicacions a l'interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, aprovat per Reial decret 346/2011, d'11 de març i es modifica l'Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa aquest reglament.

S'aconsella la utilizacion del navegador Internet Explorer per garantir el correcte funcionament de l'aplicacion.

Accés al procediment

Certificat digital

Instruccions prèvies a l'emplenament dels formularis [PDF] [121 KB]

Formulari general d'entrada

Accés al formulari general d'entrada 

Nou Projecte 

Manual de presentació telemàtica de Projectes Nous d'ICT [PDF] [751 kb]

Formulari de presentació telemàtica de Nous Projectes d'ICT 

Projecte Modificat

Manual de presentació de Projectes Modificats d'ICT [PDF] [602 KB]

Formulari de presentació telemàtica de Projectes Modificats d'ICT

Replanteig d'una ICT

Consulta a Operadors

Manual de consulta de Projectistes a operadors [PDF] [837 kb]

Formulari de Consulta als operadors amb interès a la zona de la ICT.

Acta de Replanteig

Manual de presentació telemàtica d'Actes de Replanteig [PDF] [675 kb]

Formulari de presentació telemàtica d'Acta de Replanteig d'una ICT

Posada en Servei

Butlletí i protocol de proves sense adreça d'obra

Manual de presentació telemàtica de Butlletins i Protocols d'ICT sense adreça d'obra [PDF] [462 KB]  

Formulari de presentació telemàtica de Butlletí i Protocol d'ICT Sense Adreça d'Obra

Butlletí d'instal·lació amb adreça d'obra

Manual de presentació telemàtica de Butlletins d'ICT amb adreça d'obra [PDF] [558 KB]

Formulari de presentació telemàtica de Butlletí d'ICT Amb Adreça d'Obra

Certificat fi d'obra i protocol de proves amb adreça d'obra

Manual de presentació telemàtica de Protocol i Certificat fi d'Obra [PDF] [528 KB]

Formulari de presentació telemàtica de Protocol i Certificat fi d'Obra d'ICT

Certificació de la Secretaria d'Estat

Manual de presentació telemàtica de sol·licitud de Certificació de la JPIT [PDF] [536 KB]

Formulari de presentació telemàtica de sol·licitud de Certificació de la JPIT

Accés al pagament telemàtic

Accés a l'imprès per al pagament per finestreta

Esmena d'una ICT

Manual de presentació d'Esmena i al·legacions d'ICT [PDF] [607 KB] 

Formulari de presentació telemàtica d'Esmena i al·legacions d'una ICT

Modificació d'una ICT ja existent

Manual de presentació de projectes per a Modificació d'una ICT ja existent [PDF] [651 KB]

Formulari de presentació telemàtica de la documentació relativa a la Modificació d'una ICT ja existent

Informació addicional

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Requisits tècnics per a la signatura electrònica

Ampliar informació i contacte per a incidències

Per a qualsevol incidència relacionada amb la presentació dels formularis anteriors, preguem contacti amb nosaltres en oficinavirtual@mincotur.es, aportant bolcat de pantalla descriptiu de la mateixa, indicació del formulari de tramitació emprat, informació sobre el sistema operatiu utilitzat i qualsevol altra dada que consideri d'interès.

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 155096
Presentacion de nous projectes d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions
Codi S.I.A.: 997791
Consulta de projectistes a operadors per a instal·lacions d'Infraestructures comunes de telecomunicacions