Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Subministración de documentación relativa ás infraestruturas comúns de telecomunicacións (TIC)
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de operadores de telecomunicacións e infraestruturas dixitais
Tema
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

Regulamentaria

Real Decreto-Lei 1/1998, de 27 de febreiro (BOE 28-02-1998)

sobre infraestruturas comúns nos edificios para o acceso aos servizos de telecomunicación.

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 01/04/2011)

polo que se aproba o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación no interior das edificacións.

Real Decreto 391/2019, de 21 de xuño (BOE 25/06/2019)

polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre e regúlanse determinados aspectos para a liberación do segundo dividendo dixital.

Orde ITC 1644/2011, de 10 de xuño (BOE 16/06/2011)

pola que se desenvolve o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación no interior das edificacións, aprobado polo Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

Orde ECE/983/2019, de 26 de setembro (BOE 03/10/2019)

pola que se regulan as características de reacción ao lume dos cables de telecomunicacións no interior das edificacións, modifícanse determinados anexos do Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación no interior das edificacións, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo e modifícase a Orde ITC/1644/2011, de 10 de xuño, pola que se desenvolve devandito regulamento.


Aconséllase a utilizacion da navegador Internet Explorer para garantir o correcto funcionamento da aplicacion.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Instrucións previas ao enchemento dos formularios [PDF] [121 KB]

Formulario xeral de entrada

Acceso ao formulario xeral de entrada 

Novo Proxecto 

Manual de presentación telemática de Proxectos Novos de ICT [PDF] [751 Kb]

Formulario de presentación telemática de Novos Proxectos de ICT 

Proxecto Modificado

Manual de presentación de Proxectos Modificados de ICT [PDF] [602 KB]

Formulario de presentación telemática de Proxectos Modificados de ICT

Reformulo dun ICT

Consulta a Operadores

Manual de consulta de Proyectistas a operadores [PDF] [837 Kb]

Formulario de Consulta aos operadores con interese na zona do ICT.

Acta de Reformulo

Manual de presentación telemática de Actas de Reformulo [PDF] [675 Kb]

Formulario de presentación telemática de Acta de Reformulo dun ICT

Posta en Servizo

Boletín e protocolo de probas sen dirección de obra

Manual de presentación telemática de Boletíns e Protocolos de ICT sen dirección de obra [PDF] [462 KB]  

Formulario de presentación telemática de Boletín e Protocolo de ICT Sen Dirección de Obra

Boletín de instalación con dirección de obra

Manual de presentación telemática de Boletíns de ICT con dirección de obra [PDF] [558 KB]

Formulario de presentación telemática de Boletín de ICT Con Dirección de Obra

Certificado fin de obra e protocolo de probas con dirección de obra

Manual de presentación telemática de Protocolo e Certificado fin de Obra [PDF] [528 KB]

Formulario de presentación telemática de Protocolo e Certificado fin de Obra de ICT

Certificación da Secretaría de Estado

Manual de presentación telemática de solicitude de Certificación da JPIT [PDF] [536 KB]

Formulario de presentación telemática de solicitude de Certificación da JPIT

Acceso ao pago telemático

Acceso ao impreso para o pago por portelo

Subsanación dun ICT

Manual de presentación de Subsanación e alegacións de ICT [PDF] [607 KB] 

Formulario de presentación telemática de Subsanación e alegacións dun ICT

Modificación dun ICT xa existente

Manual de presentación de proxectos para Modificación dun ICT xa existente [PDF] [651 KB]

Formulario de presentación telemática da documentación relativa á Modificación dun ICT xa existente

Información adicional

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos técnicos para a firma electrónica

Ampliar información e contacto para incidencias

Para calquera incidencia relacionada coa presentación dos formularios anteriores, rogamos contacte connosco en oficinavirtual@mincotur.es , achegando envorcado de pantalla descritivo da mesma, indicación do formulario de tramitación empregado, información sobre o sistema operativo utilizado e calquera outro dato que considere de interese.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 155096
Presentacion de novos proxectos de Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións
Código S.I.A.: 997791
Consulta de proyectistas a operadores para instalacións de Infraestruturas comúns de telecomunicacións