Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Validar administrativament el compliment ple o parcial de compromisos voluntàriament assumits pels operadors de telecomunicacions i garantits mitjançant la posada a disposició de l'administració d'avals bancaris. També servirà aquest procediment per a l'execució de garanties i aportació de legacions
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Operadors de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Xarxes i Operadors de Telecomunicacions

Regulador

UMTS

B.O.I. nº 62 de 13 de març de 2000

Ordre de 10 de març de 2000 per la qual es resol el concurs publico convocat per a l'atorgament de quatre llicències individuals de tipus B2 per a l'establiment de la xarxa de telecomunicacions necessària i per l'explotacion del servei de comunicacions moviles de tercera generacion (UMTS).

Juntament amb les quatre Ordenis Ministerials de 23 de juny de 2004, per la qual s'autoritzen les modificacions de les condicions lligades a les quatre llicències UMTS.

LMDS

Per a la banda de 3,4 a 3,6 GHz

B.O.I. nº 60 de 10 de març de 2000

Ordre de 8 de març de 2000 per la qual es resol el concurs publico convocat per l'adjudicacion de tres llicències individuals de tipus C2 per a l'establiment i explotacion de xarxes publiques d'accés radio en la banda de 3,4 a 3,6 GHz.

Juntament amb les tres Resolucions de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informacion de 13 de juny de 2003, 5 de novembre de 2003 i 3 de març de 2004, en les quals s'autoritzen les modificacions de les condicions lligades a les tres llicències LMDS en la banda de 3,4 a 3,6 GHz.

Per a la banda de 26 GHz

B.O.I. nº 60 de 10 de març de 2000

Ordre de 8 de març de 2000 per la qual es resol el concurs publico convocat per l'adjudicacion de tres llicències individuals de tipus C2 per a l'establiment i explotacion de xarxes publiques d'accés radio en la banda de 26 GHz.

Juntament amb les tres Resolucions de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informacion de 19 de maig de 2003 i les dues del 3 de març de 2004, en les quals s'autoritzen les modificacions de les condicions lligades a les tres llicències LMDS en la banda de 26 GHz.

Accés al procediment

Certificat digital

El sol·licitant ha d'aportar la documentació justificativa necessària que permeti a l'Òrgan tramitador la validació administrativa del compliment del compromís.

Formulari per a remissió d'informació

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Requisits tècnics per a la signatura electrònica

Requisits per a la signatura electrònica en aplicacions que utilitzen applet Java [PDF] [735 KB]

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 990904
Validacion administrativa del compliment de compromisos assumits per operadors de telecomunicacions i en cas d'incompliment, ejecucion de garantias i al·legacions