Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Servei habilitat per sol·licitar el mesurament de nivells d'exposició radioelèctrica en punts de permanència habitual de persones per part dels serveis tècnics de les Prefectures Provincials d'Inspecció de les Telecomunicacions.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - EA004272
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10/05/2014).

Reial decret 123/2017,  de 24 de febrer (BOE 08/03/2007).

pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini públic radioelèctric.

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre (BOE 29/09/2001).

pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques.

Ordre CTE/23/2002 d'11 de gener (BOE 12/01/2002).

per la qual s'estableixen condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

Accés al procediment

Certificat digital
Accés al procediment amb certificat digital.
Cl@ve
Accés al procediment amb clau.

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

En cas de tractar-se d'una nova sol·licitud és necessari completar i adjuntar signat el formulari "Dades per a sol·licitud de mesures de nivells d'emissió" la plantilla de la qual pot descarregar-se:

Plantilla de sol·licitud de mesures de nivells d'emissió [DOCX] [64 KB]

 

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 216082
Nivells d'emissió radioelèctrica: servei de comunicacions per a posterior actuació tècnica