Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Servizo habilitado para solicitar a medición de niveis de exposición radioeléctrica en puntos de permanencia habitual de persoas por parte dos servizos técnicos das Xefaturas Provinciais de Inspección das Telecomunicacións.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - EA004272
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10/05/2014).

Real Decreto 123/2017,  de 24 de febreiro (BOE 08/03/2007).

polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio público radioeléctrico.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro (BOE 29/09/2001).

polo cal se aproba o Regulamento que establece condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioeléctricas.

Orde CTE/23/2002 de 11 de xaneiro (BOE 12/01/2002).

pola que se establecen condicións para a presentación de determinados estudos e certificacións por operadores de servizos de radiocomunicacións.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Acceso ao procedemento con certificado dixital.
Cl@ve
Acceso ao procedemento con clave.

Información de axuda para todos os modos de acceso

En caso de tratarse dunha nova solicitude é necesario completar e achegar asinado o formulario "Datos para solicitude de medidas de niveis de emisión" cuxa persoal pode descargarse:

Persoal de solicitude de medidas de niveis de emisión [DOCX] [64 KB]

 

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 216082
Niveis de emisión radioeléctrica: servizo de comunicacións para posterior actuación técnica