Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Autoritzar els contractes-tipus que els operadors de telecomunicacions oferiran als seus clients per a regular la prestació de serveis de telecomunicació subjectes a obligacions de servei públic.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions i Serveis Digitals
Tema
Permisos

Regulador

Accés al procediment

Certificat digital

Juntament amb la sol·licitud d'aprobacion debera aportar-se la següent documentacion:

  • Model de contracte tipus que se sotmet a autorizacion, incloent les condicions generals i annexos al contracte
  • Acreditacion de l'apoderament de la persona que actua en nom de la societat (tret que s'hagi aportat amb anterioritat a la Direccion General de Telecomunicacions)

Formulari per remision d'informacion

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Requisits tecnicos per a la signatura electronica.

Informació addicional

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 155091
Autorizacion de contractes-tipus relatius a obligacions de servei publico.