Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Autorizar a forma estándar dos operadores de telecomunicacións ofrecer aos seus clientes regulares para a prestación de servizos de telecomunicacións suxeitos ás obrigas de servizo público.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Atención ao Usuario de Telecomunicacións e Servizos Dixitais
Tema
Permisos

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Xunto coa solicitude de aprobacion debera achegarse a seguinte documentacion:

  • Modelo de contrato tipo que se somete a autorizacion, incluíndo as condicións xerais e anexos ao contrato
  • Acreditacion do apoderamento da persoa que actua en nome da sociedade (salvo que se achegou con anterioridade á Direccion Xeral de Telecomunicacións)

Formulario para remision de informacion

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos tecnicos para a firma electronica.

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 155091
Autorizacion de contratos-tipo relativos a obrigacións de servizo publico.