Calendario e hora oficial

Tal e como publica o Esquema Nacional de Interoperabilidade, a sincronización da data e a hora realizarase co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real decreto 1308/1992, do 23 de outubro, polo que se declara o Laboratorio do Real Instituto e Observatorio da Armada, como laboratorio depositario do patrón nacional de Tempo e laboratorio asociado ao Centro Español de Metroloxía e, cando sexa posible, coa hora oficial a nivel europeo.

Data e hora oficial

 

Ligazón ao Real Observatorio da Armada

Calendario de festivos no ámbito da Administración Xeral do Estado

O artigo 30.7 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece que a Administración Xeral do Estado e as Administracións das Comunidades Autónomas, con suxeición ao calendario laboral oficial, fixarán, no seu respectivo ámbito, o calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de prazos.

De acordo co artigo 30.8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, a declaración dun día como hábil ou inhábil a efectos de cómputo de prazos non determina por si soa o funcionamento dos centros de traballo das Administracións Públicas, a organización do tempo de traballo nin o acceso dos cidadáns aos rexistros.

Calendario de non-traballo coa finalidade de prazos de calcular a 2021.

Corrección de erros da Resolución de 27 de novembro de 2019, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles para o 2020.