Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Notificacions que han de remetre els prestadors de serveis electrònics de confiança que tinguin la intenció d'iniciar o modificar la prestació de serveis de confiança qualificats conforme al previst en el Reglament (UE) Nº 910/2014, comunicacions d'inici o modificació d'activitat de prestadors no qualificats conforme al previst en la llei 6/2020, d'11 de novembre, així com qualsevol un altre escrit de sol·licitud, comunicació, contestació a requeriment, o notificació d'incident de seguretat

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial - E05069501
Direcció General
Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial - EA0046147
Unitat de Gestió
S.G. para la Sociedad Digital - EA0042669
Tema
Serveis electrònics de confiança

Regulador

Reglament (UE) Nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 [PDF] [969 KB]

relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE

Llei 6/2020, d'11 de novembre (BOE 12/11/2020)

reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.

Accés al procediment

Certificat digital
Cl@ve

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Servicios electrónicos de confianza cualificados

Notificación de servicios electrónicos de confianza cualificados

Formulario de solicitud para la prestación de servicios electrónicos de confianza cualificados [PDF][363 KB]

Guía de notificación de servicios electrónicos de confianza cualificados y contenido del informe de evaluación de la conformidad [PDF]

Servicios electrónicos de confianza no cualificados

Comunicación de servicios electrónicos de confianza no cualificados

Formulario de comunicación de servicios electrónicos de confianza no cualificados [PDF]

Notificación de incidentes de seguridad

Formulario para la notificación de los incidentes de seguridad de los prestadores [PDF][673 KB]

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 990982
Procediment de recepció de notificacions de l'article 21 de l'Reglament (UE) Nº 910/2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança i comunicacions de l'article 12 de la llei 6/2020 de serveis electrònics de confiança