Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Notificacións que deben remitir os prestadores de servizos electrónicos de confianza que teñan a intención de iniciar ou modificar a prestación de servizos de confianza cualificados conforme ao previsto no Regulamento (UE) Nº 910/2014, comunicacións de inicio ou modificación de actividade de fornecedores non cualificados conforme ao previsto na lei 6/2020, de 11 de novembro, así como calquera outro escrito de solicitude, comunicación, contestación a requirimento, ou notificación de incidente de seguridade

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial - E05069501
Dirección xeral
Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial - EA0046147
Unidade de Xestión
S.G. para la Sociedad Digital - EA0042669
Tema
Servizos de confianza electrónica

Regulamentaria

Regulamento (UE) Nº 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de xullo de 2014 [PDF] [969 KB]

relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e polo que se derroga a Directiva 1999/93/CE

Lei 6/2020, de 11 de novembro (BOE 12/11/2020)

reguladora de determinados aspectos dos servizos electrónicos de confianza.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Cl@ve

Información de axuda para todos os modos de acceso

Servicios electrónicos de confianza cualificados

Notificación de servicios electrónicos de confianza cualificados

Formulario de solicitud para la prestación de servicios electrónicos de confianza cualificados [PDF][363 KB]

Guía de notificación de servicios electrónicos de confianza cualificados y contenido del informe de evaluación de la conformidad [PDF]

Servicios electrónicos de confianza no cualificados

Comunicación de servicios electrónicos de confianza no cualificados

Formulario de comunicación de servicios electrónicos de confianza no cualificados [PDF]

Notificación de incidentes de seguridad

Formulario para la notificación de los incidentes de seguridad de los prestadores [PDF][673 KB]

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 990982
Procedemento para a recepción de notificacións do artigo 21 do Regulamento (UE) no 910/2014 relativo aos servizos de identificación e confianza electrónicos e comunicacións do artigo 12 da lei 6/2020 sobre servizos de confianza electrónica