Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
  • Sol·licitud de noves Xarxes Radioelèctriques del Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta.
  • Sol·licitud de modificació de Xarxes Radioelèctriques autoritzades.
  • Esmena de Sol·licitud.
  • Desistiment de Sol·licitud.
  • Presentació d'al·legacions.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10-05-2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini publico radioelectrico

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre (BOE 29-09-2001)

pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de proteccion del domini publico radioelectrico, restriccions a les emissions radioelectricas i mesures de proteccion sanitària enfront d'emissions radioelectricas

Resolucion de 4 de maig de 2017 (BOE 12-05-2017)

de la Secretària d'Estat per a la Societat de la Informacion i l'Agenda Digital, per la qual es determinen els tipus d'estacions radioelectricas pels quals es requereix una certificacion substitutiva de l'acte de reconeixement tecnico previ a l'autorizacion per a la posada en servei

Tractament de dades personals [PDF] [504 KB]

Enllaç d'Interès per als esdeveniments de l'EURO 2020: En el cas dels esdeveniments de la competició EURO 2020, vegeu el portal de la UEFA

Les notificacions corresponents a la sol·licitud es realitzessin per mitjans electronicos mitjançant compareixença de l'interessat o el seu representant degudament identificat a la seu electronica del Ministeri (accés amb certificat electronico). S'informés de l'existència d'aquestes notificacions a traves del correu electronico especificat en la sol·licitud.

D'acord amb la normativa vigent, si transcorreguessin deu dias naturals sense que s'accedeixi al contingut de la notificacion, s'entendera que la mateixa ha estat rebutjada i es tendra per efectuat el tramiti, continuant el procediment.

Accés al procediment

Certificat digital

Aplicació SM_GenXML: Eina de generació de fitxers XML de Xarxes Radioelèctriques del Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta i Accés a l'esquema XSD

 Sol·licitud Noves Xarxes Radioelèctriques Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta

Sol·licitud Modificació de Xarxes Radioelèctriques Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta

Esmena de la sol·licitud

Desistiment de Sol·licitud de Xarxa Radioelèctrica

Presentació d'al·legacions

Pagament de taxes de tramitació de Telecomunicacions. Model 790

Modelo sol·licitud exempció taxa [DOCX][159 KB]

Modelo sol·licitud exempció taxa [ODT] [139 KB]

Dades addicionals no estructurats el Projecte SMFBE [DOC][123 KB]

Dades addicionals no estructurats el Projecte SMFBE  [ODT][81 KB]

Declaració no inhabilitació competència professional [DOC][19 KB]

Declaració no inhabilitació competència professional [ODT][9 KB]

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Manual d'usuari de l'eina SM_GenXML per a la generació de fitxers XML de xarxes radioelèctriques de Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta [PDF][2,60 MB]

Manual d'usuari per a tramitació electrònica de xarxes radioelèctriques del Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta  [PDF][544,92 KB]

AutoFirma: Eina per a la signatura electrònica de fitxers XML

Requisits Tècnics per a la signatura electrònica

Comprovació de dades de municipi

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: SGPGER@economia.gob.es

Esdeveniments de curta durada i usos experimentals (espanyol i anglès)

Informació sobre sol·licituds d'autorització individual d'ús de freqüències per a esdeveniments de curta durada i proves experimentals [PDF][475 KB]

Information on applications for individual authorization of radioelectric spectrum usi for pilot tests and short term events (temporary authorizations) [PDF][647 KB]

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 206146
Estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, fix punt a multipunto, fix de banda ampla, banda reservada, mòbil i fix de banda estreta i altres-Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 990984
Atorgament de concessions, autoritzacions i afectacions demanials
Codi S.I.A.: 990987
Cancelacion de concessions, autoritzacions i afectacions demanials
Codi S.I.A.: 990988
Renovacion de concessions, autoritzacions i afectacions demanials