Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
  • Solicitude de novas Redes Radioeléctricas do Servizo Móbil e Fixo de Banda Estreita.
  • Solicitude de modificación de Redes Radioeléctricas autorizadas.
  • Subsanación de Solicitude.
  • Desistimiento de Solicitude.
  • Presentación de alegacións.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.X. de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico - EA0027929
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro (BOE 08/03/2017)

polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio publico radioelectrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro (BOE 29-09-2001)

polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de proteccion do dominio publico radioelectrico, restricións ás emisións radioelectricas e medidas de proteccion sanitaria fronte a emisións radioelectricas

Resolucion de 4 de maio de 2017 (BOE 12-05-2017)

da Secretaria de Estado para a Sociedade da Informacion e a Axenda Dixital, pola que se determinan os tipos de estacións radioelectricas para os que se require unha certificacion sustitutiva do acto de recoñecemento tecnico previo á autorizacion para a posta en servizo

Tratamento de datos persoais [PDF] [504 KB]

Ligazón de Interese para os eventos do EURO 2020: No caso dos eventos da competición EURO 2020, véxase o portal da UEFA

As notificacións correspondentes á solicitude realizásense por medios electronicos mediante comparecencia do interesado ou o seu representante debidamente identificado na sede electronica do Ministerio (acceso con certificado electronico). Informásese da existencia das devanditas notificacións a traves do correo electronico especificado na solicitude.

De acordo coa normativa vixente, se transcorresen dez dias naturais sen que se acceda ao contido da notificacion, se entendera que a mesma foi rexeitada e se tendra por efectuado o tramite, continuando o procedemento.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Aplicación SM_GenXML: Ferramenta de xeración de ficheiros XML de Redes Radioeléctricas do Servizo Móbil e Fixo de Banda Estreita e Acceso ao esquema XSD

 Solicitude Novas Redes Radioeléctricas Servizo Móbil e Fixo de Banda Estreita

Solicitude Modificación de Redes Radioeléctricas Servizo Móbil e Fixo de Banda Estreita

Subsanación da solicitude

Desistimiento de Solicitude de Rede Radioeléctrica

Presentación de alegacións

Pago de taxas de tramitación de Telecomunicacións. Modelo 790

Modelo solicitude exención taxa [DOCX][159 KB]

Modelo solicitude exención taxa [ODT] [139 KB]

Datos adicionais non estruturados o Proxecto SMFBE [DOC][123 KB]

Datos adicionais non estruturados o Proxecto SMFBE  [ODT][81 KB]

Declaración non inhabilitación competencia profesional [DOC][19 KB]

Declaración non inhabilitación competencia profesional [ODT][9 KB]

Axuda para cumprimentar a solicitude

Manual de usuario da ferramenta SM_GenXML para a xeración de ficheiros XML de redes radioeléctricas de Servizo Móbil e Fixo de Banda Estreita [PDF][2,60 MB]

Manual de usuario para tramitación electrónica de redes radioeléctricas do Servizo Móbil e Fixo de Banda Estreita  [PDF][544,92 KB]

AutoFirma: Ferramenta para a firma electrónica de ficheiros XML

Requisitos Técnicos para a firma electrónica

Comprobación de datos de municipio

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: SGPGER@economia.gob.es

Eventos de curta duración e usos experimentais (español e inglés)

Información sobre solicitudes de autorización individual de uso de frecuencias para eventos de curta duración e probas experimentais [PDF][475 KB]

Information on applications for individual authorization of radioelectric spectrum use for pilot tests and short term events (temporary authorizations) [PDF][647 KB]

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 206146
Estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, satélite, fixo punto a multipunto, fixo de banda ancha, banda reservada, móbil e fixo de banda estreita e outra-Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 990984
Outorgamento de concesións, autorizacións e afectacións demaniales
Código S.I.A.: 990987
Cancelacion de concesións, autorizacións e afectacións demaniales
Código S.I.A.: 990988
Renovacion de concesións, autorizacións e afectacións demaniales