Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Comunicacions que,  conforme a l'article 7 i a la Disposició Addicional 4ª del Reial decret-llei 12/2018, de 7 de setembre, de Seguretat de les Xarxes i Sistemes d'Informació, han de remetre els proveïdors de serveis digitals de l'àmbit d'aplicació del Reial decret-llei que iniciïn la seva activitat, o els ja existents el 7 de setembre de 2018.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial - E05069501
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. de Ciberseguridad - EA0051710
Tema
Seguretat de les xarxes i sistemes d'informació

Regulador

Real Decreto Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb Certificat Digital

Ampliació d'informació

Cl@ve

Accés al procediment amb Cl@ve

Ampliació d'informació

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Informació per a altres maneres de procediments

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 1814059
Comunicacions de proveïdors de serveis digitals que iniciïn la seva activitat com a mercats en línia, motors de cerca en línia o servei de computació en núvol